Einde Zelfstandigenplein

Een zelfstandige is niet per definitie een ondernemer. Zelfstandige professionals ondersteunen in hun ondernemerschap is en blijft daarom een goed idee. Toch houdt Zelfstandigenplein per 1 juli op te bestaan. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt en veel geïnvesteerd om ons ideaal te verwezenlijken. Er was genoeg belangstelling voor onze activiteiten, zolang ze gratis werden aangeboden. Veel te weinig zp’ers bleken echter bereid tegen een redelijke prijs betaalde diensten af te nemen. Als bestuursleden hebben we elkaar diep in de ogen gekeken en vastgesteld dat Zelfstandigenplein commercieel niet haalbaar is. Dan is de consequentie: stoppen. Inmiddels hebben we al onze leden en partners ingelicht. Zelfstandigenplein wikkelt haar zaken netjes af: zo wordt vooruitbetaalde contributie teruggestort.

Natuurlijk zijn we teleurgesteld. We hebben er hard aan getrokken om een succes te maken van Zelfstandigenplein. Van veel kanten kregen we steun: lokale en landelijke politici, ondernemers die hun kennis deelden via blogs, maar ook grote bedrijven en ondernemers die geïnteresseerd waren om regionale pleinen op te zetten. We stonden op een tweesprong: schaalvergroting of stoppen. Het hoofd won het van het hart: het is financieel niet verantwoord om uit eigen portemonnee nog meer te investeren in Zelfstandigenplein. Dank aan iedereen die met ons optrok en in ons idee geloofde. We richten ons nu weer op onze eigen bedrijven en hopen jullie bij diverse zakenevents tegen te komen.

Het bestuur van Zelfstandigenplein:
René Verschuren (voorzitter)
Jos van Bussel (secretaris)
Edwin Schneider (penningmeester)
Marline Steenmetz (lid)
Martijn Keizer (lid)
En onze steun en toeverlaat: Daniëlle Schilp